Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune er en kombineret ordning. Sundhedsplejersken arbejder dels med småbørnene og dels skolebørnene.

Kommunen er inddelt i distrikter svarende til skoledistrikterne, så sundhedsplejersken kan følge det enkelte barn fra fødslen, og

indtil det forlader folkeskolen.

Sundhedsplejersken deltager i det lokale tværfaglige team.

  

Sundhedsplejerskens arbejde på skolen består dels af individuel kontakt med hvert enkelt barn og dels gruppesamtaler eller klasseundervisning om relevante sundhedsfremmende emner.

Sundhedsplejersken har tilbud om sundhedsundersøgelse af eleverne i børnehavekl. 1., 4., 6., 8. og 9. årgang.

I de mellemliggende årgange vil der være gruppesamtaler og/eller undervisning på klassen.

 

Eleverne får forud for undersøgelsen/samtalen et spørgeark med hjem, hvor man bliver bedt om, at barn og forældre tager stilling

til barnets sundhedstilstand. Sundhedsplejersken vil gerne, at forældrene i de første skoleår deltager ved undersøgelsen.

Sundhedsplejersken har en samtale med klasselæreren umiddelbart før undersøgelsen af en klasse, hvor læreren kan påpege

evt. problemstillinger, som han/hun ønsker, der fokuseres på ved samtalen med børnene.

 

Har man behov for kontakt med sundhedsplejersken ud over det beskrevne tilbud, er der følgende muligheder:

 

Camilla Duch Pallesen træffes på tlf. 2147 0232

mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00  
og onsdag mellem kl. 8.00 - 13.00  
     
Mail: [email protected]