Om skolen
 
Velkommen til skolen i Nørskovlund!
 
Skolen i Nørskovlund begyndte i august 2002 som et undervisningstilbud til elever med en diagnose inden for autismespektret. Skolen i Nørskovlund blev oprettet som en specialafdeling under Ans Skole, men som et amtsligt tilbud, der skulle dække den sydlige del af Viborg Amt. Da amterne blev nedlagt blev specialtilbuddet et kommunalt tilbud under Silkeborg kommune og stadig hørende under Ans Skole. Senere blev tilbuddet kommunens inklusionscenter for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret.

Skolen i Nørskovlund begyndte med 8 elever, 3 lærere og 2 pædagoger i den tidligere folkeskoles bygninger i Nørskovlund, der løbende er blevet istandsat og indrettet efter målgruppens behov. Skolen i Nørskovlund er vokset meget siden da med tilgang af elever og personale hvert år, og i 2013 blev de ældste elever i udskolingen flyttet til Ans Skole, så vi nu fysisk har hjemme på 2 matrikler. Siden er vi blevet en del større og har i dag over 70 elever i spændet fra 0. til 10. klasse samt mere end 40 ansatte, fordelt på de 2 matrikler. 

 
Udover skoledelen har alle elever mulighed for at gå i SFO/Klub. Nogle elever tilbydes endvidere at  være med  i skolens aftenklub 1 aften om ugen i perioden fra 1/9 – 1/4.
 
Skolen er underlagt Folkeskoleloven, hvilket vil sige, at der arbejdes efter Folkeskolelovens overordnede formål, tillige er vi forpligtede på at udforme individuelt tilrettelagt undervisning, der tilgodeser den enkelte elev.