Frittens værdigrundlag
 
Børnene tilbringer en stor del af deres fritid i Fritten. Dagligdagen er et naturligt modstykke til en mere struktureret skoledag. Fritten skal først og fremmest være et fristed for børnene, med en høj grad af selvbestemmelse over, hvad de gerne vil lave. Vi lægger vægt på, at det skal være hyggeligt og sjovt, at være her.
 
Fritten er en del af skolen. Børnene mødes både i skolen og i Fritten med holdninger, forventninger og krav. Derfor har vi samme værdigrundlag. Dette kan læses under menupunktet ”Om skolen” på skoleporten. For Frittens vedkommende er essensen:
 
 
          Børn er født med potentialer, der udvikles til en mangesidig intelligens via stimulering og brug. Der anvendes derfor mange forskellige indgange til arbejdet med børn i et samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre.
 
Det er en fundamental forudsætning for børn og unges udvikling, at der er særlig fokus på den enkeltes trivsel.
 
 
I Fritten betyder det:
- Den enkelte medarbejder er ansvarlig for via indsigt, engagement og motivation, at skabe et godt miljø.
- Dialogen mellem medarbejder og barn skal bygge på gensidig respekt og tillid.
- Der arbejdes konsekvent ud fra en positiv tilgang til børnene, med udgangspunkt i det enkelte barn.
- Vi forsøger, at give tilbud om aktiviteter, hvor børnene har medindflydelse på planlægning og gennemførsel.
- Arbejdet med det enkelte barns alsidige udvikling, tager afsæt i de normer, der er bærende i barnets hjem.
- Børnene skal lære, at respektere hinandens særpræg og forskelligheder, og skabe rum for hinanden.
- Der udarbejdes sociale mål og regler for fællesskabet i Fritten.
- Leg og kreativitet på tværs af årgangene vægtes højt.
- Samarbejdet med forældrene vægtes højt.