I begyndelsen af skoleåret vil der blive udarbejdet en telefonkæde, som vil blive benyttet ved pludselig aflysning af ydertimer.
 
I forbindelse med planlagte aflysninger vil de yngste elever i god tid få skriftlig besked - de ældste ved opslag på skolen.
 
Vores skolefritidsordning - "Fritten" - orienteres også.
 
 
Vejrlig
 
I tilfælde af aflysning på grund af sne, vil telefonkæderne ikke blive brugt, da telefonnettet ikke kan klare en sådan belastning.
 
Der vil i stedet blive givet besked via Radio Midt- og Vestjylland og Østjyllands Radio.
 
Ligeledes vil informationerne kunne læses på vores hjemmeside - www.ansskole.dk