Elevernes mødetid på Ans Skole

Skoledagen tilrettelægges således, at eleverne i videst muligt omfang møder ind til 1. lektion kl. 7.45