Sygebefordring af elever mellem skole og hjem

Sygebefordring af elever skal søges via selvbetjeningsløsningen på Silkeborg Kommunes hjemmeside: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Selvbetjening
Se under Skoler -> Sygebefordring.

Forældrene bruge NemID eller printe blanketterne ud og udfylde kontaktoplysninger, information om årsagen til sygebefordring og et ugeskema med køretider samt tidsperiode.

Det er desuden vigtigt, at der vedhæftes lægelig dokumentation fra enten sygehuset eller fra egen læge.