Ifølge folkeskolelovens § 40 a skal kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Den skal beskrive skolevæsenet, skolens faglige niveau og kommunalbestyrelsens opfølgning. Se Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport på hjemmesiden.

 

Den kommunale kvalitetsrapport er udfærdiget på baggrund af folkeskolernes kvalitetsrapporter.

Se skolens kvalitetsrapport her:

2014/2015: Kvalitetsrapport 2015

2013/2014: Kvalitetsrapport 2014

2012/13: Kvalitetsrapport 2013 samt bilaget Dialogspind

2011/12Kvalitetsrapport 2012, inkl. skolens udvalgte dialogspind

2010/11: Kvalitetsrapport 2011

2009/10: Kvalitetsrapport 2010 samt bilaget Dialogspind

2008/09: Kvalitetsrapport 2009