Personale
 
     
Robin Bentzen, kontaktpædagog for 2. årgang.    
Gitte Bubandt, kontaktpædagog for 0. årgang.    
Sanita, kontaktpædagog for 2. årgang.    
Lillian Holtoug Pedersen, kontaktpædagog for 1. årgang.    
Lone Mangaard, kontaktpædagog for 3.årgang.    
Kim Poulsen, kontaktpædagog for 1. årgang.    
Frederik Andersen, kontaktpædagog for 0. årgang.    
 Lene Ravn, pædagog i Fritten    
Janus Prytz Vinther, pædagog i fritidsklubben.    
Inger Jønsson, pædagog i fritidsklubben.    
     
 
Udover det faste personale er der i Fritten et skiftende personale af studerende, skolens vikarkorps og personer i jobtilskudsstillinger.