Dagsrytme                                                                                                              
 
Kl. 6.15 – 7.45                 Morgenmad, snak, spil og hyggeligt samvær. I det hele taget en stille og rolig start på dagen.
Kl. 7.45 – 13.45               Skoledag.
 
Kl. 13.45 – 16.15             Når klasserne har fri, modtager og tjekker vi, at alle børn er kommet fra skole.                             
                                    Caféen er åben                                       
                                    Herefter starter aktiviteter, leg og ture ud af huset.
 
Kl. 16.15 – 16.45             Oprydning og hygge med de sidste børn.
 
 
 
Husets opdeling
 
Fritten arbejder funktionsopdelt. Dvs. at huset via sin indretning giver mulighed for forskellig leg og aktiviteter. Børnene må færdes i hele huset, dog er ”Venskabsklubben” reserveret for 2. og 3. årgang.
De voksne er, så vidt muligt, fordelt rundt i huset på de forskellige funktioner.
 
 
Fritidsklubben
 
4.-6. klasse har deres egne lokaler i Fritids- og ungdomsklubben ved skolen, men er en del af fritidstilbuddet ved Ans skole. 
 
Aktiviteter                         
 
Dagene i Fritten er primært båret af den frie leg, men selvfølgelig forsøger vi at tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter.
 
Kreative værksteder: På vores værksteder bliver der lavet en mangfoldighed af ting, hvor børnene udvikler deres skabertrang og bruger deres fantasi.
      
       Hyggeren: Hyggeren er et rum, hvor der er tid og mulighed for rolig leg, højtlæsning og spille forskellige spil.
       
       Hallen: Vi har mulighed for, at bruge skolehallen flere eftermiddage om ugen. Der bliver spillet bold, leget pirattagfat, tagfatlege og meget andet. Derudover køber vi os til nogle eftermiddage i AICK-hallen, hvor børnene kan fordybe sig i eks. zumba og badminton.
 
       Svømning: I vinter halvåret kommer børnene på skift i varmtvandsbassinet ved AICK.
 
       Musik: Vi har vores eget lille musiklokale, hvor børnene på skift sammen med en voksen spiller og synger.
      
       Rollespil: I sommerhalvåret tager vi ud i naturen omkring Ans, hvor der bliver kæmpet drabelige kampe med sværd lavet af liggeunderlag og gaffatape
 
       OL-dage: Både sommer og vinter har vi ol-dage, hvor eftermiddagen bliver brugt på forskellige konkurrencer.
 
       Cykelture: I sommerhalvåret tager vi på cykelture, fortrinsvis på de mindre veje omkring Ans
 
       Temauger: I vores årsplanlægning sørger vi for nogle temauger, hvor vi arbejder, både kreativt og med kroppen.
 
 
Årets gang                                                                                        
 
Ud over de forskellige aktiviteter Fritten tilbyder, har vi tilbagevendende traditioner.
 
- Hvert år holder vi fastelavn, hvor vi udklædte ”slår katten af tønden”.
 
- I foråret deltager vi i børneudstillingen på Museum Jorn.
 
- I slutningen af maj er hele Fritten til Gøglermarked i Silkeborg, hvor vi er sammen med de andre SFO´er i kommunen.
 
- I august siger vi velkommen til de nye 0. klasser
 
- Første torsdag i september holder vi årets sommerfest for børn og deres familier.
 
- I oktober/november har vi ”gys og gru” tema, som slutter med en fest med masser af hygge og uhygge.
 
- Julen bliver fejret med juleklip, forældregløgg, luciaoptog og julefrokost/juleafslutning.