Ønskes en elev fritaget for skolegang
for en enkelt dag  søges gennem klasselæreren via kontaktbogen ell. lign.
i 2 - 5 dage  søges hos skolelederen - gerne via klasselæreren. Brug kontaktbogen.
Over en uges fritagelse sendes ansøgningen til skolebestyrelsen via skolelederen.

Anmodninger om fritagelse skal fremsættes i god tid.