­­­­­­­­­­­­­­­Skolens værdigrundlag og pædagogik

Værdigrundlaget hviler på Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolerne samt øvrige kommunale rammer.

 

ANS SKOLES VÆRDIGRUNDLAG

Udgangspunkt

Ans Skole tager sit overordnede pædagogiske afsæt i folkeskolelovens formålsbestemmelser.

Som en lokal uddybning heraf har vi valgt følgende udgangspunkt for formulering af skolens pædagogiske værdigrundlag:

Børn er født med potentialer, der udvikles til en mangesidig intelligens via stimulering og brug. Der anvendes derfor konsekvent mange forskellige indgange til arbejdet med eleverne i et samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og elever.

Vi anser det for en afgørende forudsætning for børn og unges sociale, personlige, faglige og kulturelle udvikling, at der er fokus på den enkeltes trivsel og mellemmenneskelige relationer.

Med respekt for dette udgangspunkt har vi fastlagt følgende pædagogiske værdier for Ans Skoles virke:


Værdier

Respekt for læring og undervisning i skolen, som det primære.

Vi ønsker, at den enkelte medarbejder via faglig dygtighed, pædagogisk indsigt og engagement etablerer et godt undervisningsmiljø i klassen/gruppen.

På Ans Skole betyder dette bl.a.:


Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte elever.

De enkelte elever mødes på det niveau, de befinder sig på, og undervisningens planlægning tager afsæt herfra. Det er vigtigt, at undervisningen giver udfordringer til alle elever.

Vi lægger vægt på, at skolen møder de enkelte elever respektfuldt uanset elevernes forskellige baggrunde.


 

 

På Ans Skole betyder dette bl.a.:


På Ans Skole er det vigtigt, at eleverne får forståelse for og mærker gevinsten ved at være en del af et fællesskab, ligesom de skal lære nødvendigheden af fællesskabets regler.

På Ans Skole betyder dette bl.a.:


Et godt skole-hjem-samarbejde vægtes højt

Vi finder det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem hjem og skole.

Dette betyder, at forældrene understøtter skolens arbejde, så eleverne bl.a. herigennem mærker, at der er et tillidsforhold lærere, pædagoger og forældre imellem. Skolen skal i særlig grad sikre god information om det, der sker i klassen/gruppen, og læreren og pædagoger skal tage initiativ til fortløbende dialog med forældrene omkring klassen/gruppen og det enkelte barn.


På Ans Skole betyder dette bl.a.:

 

Skolefritidsordningen

I SFO’en vægtes leg og kreativitet højt. I samarbejdet med skolen medvirker SFO’en til at skabe trygge og glade børn. Derved skabes det bedste udgangspunkt for læring og rummelig fællesskab.


I Ans Skoles SFO betyder dette bl.a.:

 

På skolebestyrelsens vegne

Keld Sandfeld Simonsen