Et værdiregelsæt er retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan skolen opnår trivsel for eleverne og medarbejderne (et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø). En overordnet antimobbestrategi hører også under Værdiregelsættet. Det fremmer fælles værdier, engagement og ansvarlighed, og det gælder - som ordensreglerne - også for fritidsdelen og andre af skolens aktiviteter.

Skolens værdiregelsæt: